ИЗДЕЛИЯ ОТ ПЛАСТМАСА

Част от дейността на фирмата е и изработване на изделия от пластмаса. Те са разнообразни по вид и предназначение – технически, за бита, строителството, козметичната индустрия и много други. Фирмата разполага със шприцмашини, позволяващи както пробни серии, така и серийно производство на различни по сложност и габарит детайли от пластмаса.