ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА

Фирмата е специализирана в изработване на висококачествени инструменти. Материалите за изработване на инструментите се доставят от утвърдени международни лидери /Hasco и Meuosberger/ в доставката на нормализирани елементи като машинни плочи от висококачествена стомана, втулки, колонки и други. Разработваните от нас инструменти са с топлоканална система, което води до високо качество на изделията при максимална енергийна ефективност, свързана с допълнителна преработка на отпадък при леенето и загуба на скъпи суровини и материали. Предимство на фирмата е, че разполага с необходимото технологично оборудване за изработване на екипировката – програмни CNC машини, програмни ерозийни машини и други.