ПОЛИФОРМ ЕООД

Фирмата е създадена през 2004 г., с основен предмет на дейност изработване на инструментала екипировка /шприцформи, блазформи и вакуумформи/ за преработка на пластмаса. Като допълнителна дейност на фирмата, е развита изработката на пластмасови изделия, основно за нуждите на козметичната промишленост. 

Инструментална екипировка

ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА

Изделия от пластмаса

ИЗДЕЛИЯ ОТ ПЛАСТМАСА

 

С възможността си да затвори цял кръг от дейности: проектиране, конструиране, механична обработка на детайли със сложна конфигурация на високопроизводителни машини със CNC управление, изработване на инструментална екипировка – високотехнологични шприцформи за собствени нужди, позволяващи производство на пластмасови изделия в големи мащаби /милиони месечно/, както и с доказаното си качество на работа, Полиформ ЕООД е предпочитан партньор не само в Габрово, но и в България.